www.onedate.org

Posted On január 26, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped one response

Év     Nyugaton     Keleten
2005     március 27.     május 1.
2006     április 16.     április 23.
2007     április 8.
2008     március 23.     április 27.
2009     április 12.     április 19.
2010     április 4.
2011     április 24.
2012     április 8.     április 15.
2013     március 31.     május 5.
2014     április 20.
2015     április 5.     április 12.
2016     március 27.     május 1.
2017     április 16.
2018     április 1.     április 8.
2019     április 21.     április 28.

Itt az idő számunkra, hogy összegyűjtsünk
1 millió aláírást

Így az Egységhét kezdetén, a Húsvét dátumának egyesítése előtérbe és központi helyre kerül. Az Úr nagyon világosan kinyilvánította az Igaz Élet Istenben, hogy Ő Egységet akar. Azt akarja, hogy ez először a szívekben kezdődjön az emberség és szeretet által. Ennek az egységnek egyik első jeleként az egyházak vezetői egyhangúlag kell, hogy döntsenek a Húsvét közös ünnepléséről minden évben. Íme egy üzenet részlet ezzel kapcsolatosan:
Mikor bocsátanak ki végre egyhangú határozatot arról, hogy mindnyájan ugyanazon a napon ünneplik a húsvétot? (1992. december 21. http://www.tlig.org/hu/humsg/hum774.html)

Szentséges Szívem leánya! Szeretném, ha írnál! Hallgasd meg Hangomat a mennybõl! Nem hallgatták meg Kiengesztelõdésre, Békére és Egységre hívó Szavaimat, és nem is méltányolták. Egyszer már szóltam, és nem fogok ismét szólni. Nem fogok semmi újat hozzátenni.


Uram, látható, hogy nem könnyû! 1

Azt akarom, hogy ez alkalommal januárban olyan legyen a hangod, mint a mennydörgés! 2 Azt akarom, hogy hangod olyan hangos legyen, mint még sohasem! Az én Nevemben fogsz beszélni. Az egész világ hallja meg: A napok meg vannak számlálva, nincs sok idõ hátra, hirtelenül és teljesen váratlanul fog véget érni az a kegyelem, amely az emberiséget betakarta… Ez úgy fog megtörténni, hogy felismerje a világ, milyen nagy volt az Én Irgalmam és Jóságom, amely a magasból áradt ki évrõl-évre…


Mondd meg azoknak, akik az egységért dolgoznak, hogy nézzenek fel az égre! Látják-e milyen messze esik a Földtõl? Szívük is ilyen messze van testvérük szívétõl! Ilyen messzire kerültek egymástól! 3 Mikor bocsátanak ki végre egyhangú határozatot arról, hogy mindnyájan ugyanazon a napon ünneplik a húsvétot?
Tehát itt van nekünk ez a kérés Jézustól hogy legyen egy dátum. Ő azt akarja, hogy mindenki hallja az Ő hívását az egységre. Engedjük ki hangunkat, mint a mennydörgés, ahogy Vassulának meg let hagyjva, hogy hangja legyen olyan mint a mennydörgés. Vassula írja: “Jézus arra kért mondjam meg nektek, hogy mindenütt ahol az én nevemet, Vassula-t, cseréljétek a saját nevetekre.”
5000 Hang, ha egyszerre Beszél, akkor az olyan mint a Mennydörgés
Kedves olvasók, most itt az idő a cselekvésre. Most itt az idő mindazoknak, akik hisznek abban, hogy ezek az üzenetek igazak, és úgy értem mindenkinek, hogy tessék cselekedni. Most itt az idő, hogy hangunk olyan legyen mint a mennydörgés, és az interneten kezdünk ennek, ami világszerte 1,73 milliárd embert köt össze. Isten kegyelmével és minden olvasó cselekedés melletti döntésével, összegyűjtünk 1 millió aláírást ebben az évben, hogy elvihessük a “OneDate” peticiónkat az egyházak vezetőihez és/vagy kézbesítjük azt a Pápának.
A 2009-es görögországi zarándokutunk utolsó napján, egy új momentum kezdődött el a OneDate petició hátterében. Ez a nagyszámú Ortodox és katolikus felekezet jelenléte, számos püspökkel. Volt egy közös érzésünk, hogy szükségünk van közösen megjelenni az egyházi vezetők előtt a Húsvét dátumának sürgős “szavazásának” érdekében.
Ha az egy dátum sikerül, Jézus a béke idejét ígéri. Íme Jézus kifejti:
Ha az egyházak képesek elhárítani azokat a visszahúzó akadályokat, amelyek gátolják, hogy egyesüljenek, amelyek a Szentírás szerint útját állják közöttük a hit, a szeretet és az imádás megvalósulásának, hûséges leszek ígéretemhez és megadom a béke idejét az egész világnak.
Ez a béke mindenkit Misztikus Testembe fog gyûjteni, beteljesítve Szavaimat, amelyeket értetek mondtam Istenhez, az Atyához imádkozva, amikor így esdekeltem:

“Legyenek mindnyájan egy.
Amint te, Atyám, bennem vagy
és én tebenned,
úgy legyenek egy õk is mibennünk,

és így elhiggye a világ,
hogy te küldtél engem” 5


Ez a könyörgés, amelyet isteni ajkam mondott, még mindig, minden pillanatban visszhangzik a mennybõl. Szavaim azért könyörögtek, hogy lelki egységre jusson az egész világ, de nem a szerzõdések aláírásával létrejött egységre. Hogy beteljesedjenek Szavaim, ahhoz az egyházaknak elõször az alázatot és a szeretetet kell keresniük, olyan kegyelmeket, amelyeket a Szentlélek által és nagy bûnbánatban lehet elnyerni.”
(2001. december 10.  http://www.tlig.org/hu/humsg/hum1073.html)

Következő levelemben felvázolok egy cslekvési tervet amiben mindenki részt vehet. Az Egység hete MOST január 18-án kezdődött, mely Vassula születésnapja is. Ha olvasod az üzeneteket és ezt az e-mailt, akkor tudjátok mindnyájan, hogy kevés az idő. Muszály most cselekednünk, MINDNYÁJUNKNAKElőször is imádkozzunk az egységért, és másodszor dolgozzunk, evangelizáljunk Istenért és az Ő vágyaiért. Isten arra kér, hogy ünnepeljük egy napon a Húsvétot.  A munka egy nagy bűnbánás. Ez egy nagy jótékonyság amit Istenért teszünk – nem Vassuláért, nem is értem. Szeretettel dolgozunk a Szeretetért. Ha mindenki képes egy kis áldozatot hozni és bekapcsolodni ebbe a kezdeményezésbe, akkor mi közösen hozhatunk változást. A cselekvési terv első lépését következő levelemben kapjátok meg. Amíg várod azt, kérlek látogass el a www.onedate.org oldalra és írd alá, amennyiben ezt még nem tetted meg.  Aztán küld el minden ismerősödnek személyes e-maileden és esdjétek ki tőlük, hogy aláírják. Ha mindannyian vesszük az időt szeretettel és imával és írunk 10-10 barátunknak, akkor kezdeményezésünk hamar eléri és akár 1 millió aláírás fölé is megy.

Isten Áldjon,
Igaz Életben Istenben e-hírek szerkesztők

visit our website at: www.tlig.org
Have you voted One date for Easter ?
We have over  900,000 signatures to go.
How many have you gotten ?
www.onedate.org

Miért tér el a Húsvét dátuma?

A keresztények majdnem minden évben kétszer ünneplik Krisztus Kínszenvedését, Halálát és Feltámadását. Jézus – noha számunkra misztikus módon – szenved ettől a családján belüli megosztottságtól, pedig éppen azért vállalta a szenvedést és a halált, hogy egy családban egyesítsen minket.

Olvasóinkat biztatjuk, hogy járjanak utána a két különböző Húsvéti dátum eredetének. Weboldalunk fő célja, hogy kinyilvánítsa az Egyház (Krisztus misztikus teste) tagjainak vágyát és elősegítse a Húsvét egységes időpontját, amely egy jelentős lépés az Egyház egysége felé.

Miért fontos a közös Húsvéti dátum?

Egyszerűen azért, mert mindnyájan egyetlen Keresztény családot alkotunk, és ebben a fontos kérdésben mégis megosztottak vagyunk. A megosztottság pedig bűn. Ha még a Feltámadás Ünnepét sem tudjuk együtt ünnepelni, hogyan remélhetjük, hogy a Béke és az Egység jelévé válunk a világban?

“’Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.’” (1 Kor 1, 10)

“De ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.”(Lk 11,17)

“’De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.’” (Jn 17, 20 – 21)

“’Aki tehát tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.’” (Jak 4, 17)

Miért nem tudunk egyetlen számítási módszerben megegyezni?

A Húsvéti dátum eltérésének nem dogmatikai, vagy teológiai, pusztán időszámítási oka van!

Megosztottságunk bűnétől, Jézus misztikus módon szenved, mivel nem engedjük meg Szentlelkének, hogy megvalósítsa az egységet, amit Jézus már megszerzett Kínszenvedése, Halála, és Feltámadása által az Ő Családjának. Ha módunkban állna tenni valamit az egységes Húsvéti dátumért, hogy a Keresztények az egész világon együtt ünnepeljék az Úr Feltámadását – vajon megtennénk-e?

Ha erre a kérdésre “igen” a válaszod, akkor kérlek, olvasd tovább, és döntsd el, hogy készen állsz-e egyetlen apró gesztusra, amellyel kinyilvánítod a véleményed, és amely hozzájárul a megosztottságtól szenvedő Egyház sebeinek gyógyulásához.

Tégy egy apró lépést az egység irányába

Első lépés: Aláírásokat gyűjtünk egy általános petícióhoz, amelyhez egymillió aláírásra számítunk.

Második lépés: Az aláírt petíciót és egy előre megfogalmazott levelet az erre vállalkozó személyek továbbítják püspöküknek, ill. az egyes felekezeti vezetőknek, hiszen az ő illetékességi körükbe tartozik ez a kérdés.

Hogyan számít a szavazatom és mit érhet el ez a petíció?

A OneDate internetes oldal célja, hogy a világiak gyakorolhassák keresztségi kegyelmüket, amit Isten kinyilatkoztatott az 1Péter 2, 9-10-ben, “Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok.” Ez természetesen nem érvényteleníti Isten másik karizmáját, amit a felszentelt püspököknek, vagy más felekezetek vezetőinek ad, de világiak is gyakorolják Istentől kapott keresztségi karizmájukat.

“A világi híveknek azon a címen kötelességük és joguk az apostolkodás, hogy egységben vannak Krisztussal, a fővel. Akiket a keresztség Krisztus titokzatos testébe oltott, a bérmálás pedig a Szentlélek erejével megerősített, azokat maga az Úr rendeli az apostolkodásra.” (A II. Vatikáni Zsinat APOSTOLICAM ACTUOSITATEM kezdetű dekrétuma a világi hívek apostolkodásáról, 3. paragrafus).

A világ Keresztényeinek ezen petíciója nem más, mint apostoli tevékenységük gyakorlása Krisztus Egyházának életében.

“ Krisztus, a nagy Próféta, aki életének tanúságával és szavainak erejével hirdette meg az Atya országát, dicsőségének teljes kinyilvánulásáig betölti prófétai küldetését, nem csupán a Hierarchia által, mely az ő nevében és hatalmával tanít, hanem a világi hívek által is, akiket tanúnak állít, és a hit érzékével (sensus fidei) és a szó kegyelmével ellát (vö. ApCsel 2,17-18; Jel 19,10)” (A II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról, 35. paragrafus).

A laikusok együtt gyakorolják tanítói (prófétai) szerepüket a vezetőkkel, Krisztus egyházának életében. Ez a petíció is a laikusok megnyilvánulása szerte az egész világon.

Tehát nem csupán a szándékunk komolyságát igazoló aláírásokra van szükség, hanem arra is, hogy a különböző felekezetek tagjai továbbítsák ezt a petíciót saját egyházi vezetőik részére. Mindezt abban a reményben, hogy így elindul bennük és általuk a változás. Továbbá így mutathatjuk meg a Krisztus-hívők vágyát szívük egységének kinyilvánítására, hogy ezt a nagy ünnepet, egyetlen Keresztény családként ünnepeljék, nem elkülönülten, szétszakadva és megosztottságban.

Mindenkit, aki aláírta a petíciót , és kért tájékoztatást, e-mailben fogunk értesíteni a jelentős ‘mérföldkövek’ eléréséről, pl. a 10.000 v. 100.000 aláírás összegyűjtéséről. Megfelelő számú aláírás esetén azok az önkéntesek, akik erre jelentkeztek, felvehetik a kapcsolatot a helyi püspökkel, vagy az egyéb felekezetek vezetőivel. Megkaphatják a OneDate.org egységes levelét, hogy elvigyék egyházi elöljáróiknak. A püspökök, vagy más felekezetek vezetői kezében van a lehetőség, hogy végrehajtsák a változást és az ő hatáskörükbe tartozik az Egyház tagjainak ez a kérése. Ezután mindannyiuk személyes felelőssége lesz (bármely felekezethez is tartozzunk), hogy a püspököktől, vagy más felekezeti vezetőktől tájékoztatást kérjünk arról, hogy milyen lépéseket tettek. Ha mindenki megteszi ezt a két egyszerű lépést, akkor valóban hatékonyan munkálkodunk az Egységért.

Kapcsolatba léptünk különböző ökumenikus és Egyházi weboldalakkal és blogokkal, hogy minél többen tudomást szerezzenek erről a petícióról, az alábbi weboldalt linkelve.

Azzal is segíthettek, ha a weboldalt linkelve elhelyezitek a saját weboldalatokon, és/vagy tájékoztatjátok barátaitokat a petíció létezéséről és bátorítjátok őket, hogy írják alá.

Mindezeket ki kell egészítenünk azzal, hogy az Egyház minél több tagjában tudatosítjuk a Húsvét közös dátumának fontosságát, és kérjük az imádságaikat, hogy Keresztény egyházi vezetőink megkapják a szükséges kegyelmeket az Egységes Húsvéti Dátum megalkotásához.

Két milliárd keresztény él a világon. Jézus mindannyiunknak feladatot adott, amellyel hozzájárulhatunk e két milliárd Keresztény ember egységéhez. A Húsvét egy napon történő ünneplését kérő petíció aláírásával a Keresztények szerte a világon egy konkrét lépést tehetnek a teljes egységéért annak az egyetlen Egyháznak, amelyet Jézus 2000 évvel ezelőtt alapított.

Reklámok

One Response to “www.onedate.org”

  1. Forgó Pálné

    Örülök,hogy megtaláltam ezt a lehetőséget.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s