A Szûzanya üzenete az Egyesült Államokban 2005. május 24. (Maryland)

Posted On február 6, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

A jelenéskor Szûz Mária hosszú fehér ruhában, arany köpenyben volt. Lába alatt a földgömb, keze imára kulcsolva.
A Szûzanya szavai:
„Drága kis gyermekeim, áldott legyen Jézus!
Drága gyermekeim, ma az 1945-ös hollandiai jelenéseimrôl szeretnék beszélni Nektek. Sok oka van annak, hogy Minden Népek Asszonyaként jelentem ott meg. Elôször is, szeretném, ha az egész világ az én köpenyem alá gyûlne. Ebben a mai idôben még mindig ez a vágyam. Mély szomorúság tölt el, hogy ezt az 1940-ben elôször megfogalmazott, majd az évek folyamán többször megismételt kérésemet még ma sem teljesítették.
Szeretném, ha a világ a Minden Népek Asszonyaként ismerne meg, és még jobban szeretném, ha megkapnám a Jézushoz fûzô Megváltó Társa címet is.
Az emberiség nem akarja megérteni az ott adott jeleket, és nem akarja az Eucharisztikus Jézust szeretni, ezért minden akkor mondott próféciáim a szörnyûséges következményekrôl be fog teljesülni.
Ezeket nem akarom feltárni nektek. A kéréseim változatlanok: Mária vagyok, Minden Népek Asszonya, Minden Kegyelem Közvetítôje, Jézusnak Társa a Megváltásban. Egyházamban vannak, akik még mindig akadályozzák ennek a dogmának a kihirdetését. Nem fogadják el mindazt, amit eddig mondtam, hátha elfogadják, amit most mondok.
Én vagyok a Szeplôtelen Fogantatás! Isten jó és tiszta, hogyan lakhatna bûnben vagy bûnös emberben!
Nem jöhetett hát el közönséges utakon. Teremtenie kellett egy bûn nélküli, tiszta „edényt”. Ezért hát megteremtett engem. Édesanyátok vagyok, és én vagyok a minden bûntôl mentes Szeplôtelen Fogantatás. Ha az Egyház ezt elfogadja, rá kell jönnie, hogy egyetlen célja volt megszületésemnek: hogy Jézus és az Egyház Anyja legyek. Ha Isten nem lakhat bûnös emberben, ez csak egyféleképpen lehetséges: én bûn nélkül születtem, és így alkalmas lettem Isten Fiának világra hozatalára. Ezen cselekedeten keresztül váltam a Megváltó Társává, hiszen ha nem lennék fogantatásomtól bûntelen, Jézus nem tudott volna eljönni, és az emberiség nem lett volna megmentve. Isten ezért teremtett engem, és ezért álltam a Kereszt lábánál.
A Szeplôtelen Fogantatás a kapocs az én Minden Kegyelmek Közvetítôje és Jézus Megváltó Társa szerepem titkához és dogmájához.
Tudjátok meg Kicsinyeim, hogy Jézus általam jött a világba. Tehát mindaz a kegyelem, amit Isten ad nekem, amit Jézus ad nekem, általam jön. Én Isten kegyelmeinek csatornája vagyok, hiszen Jézus lakást vett bennem.
Szívem mindig tökéletes összhangban volt Jézuséval. Az Ô szíve és az én szívem egy és ugyanazon szív.
Azt kívánom, hogy ez a dogma most kihirdetésre kerüljön, hogy megvédhessem az Egyházat a pusztulástól.
Az idô sürget! Kérjétek ennek a dogmának a kihirdetését! Ez a történelem utolsó Mária-dogmája, amelyen keresztül békét fogok adni a világnak. Emlékezzetek rá, gyakran mondtam, hogy a világ békéje Szûz Máriára van bízva. Ez Szeplôtelem Szívem gyôzelme.
Minden nemzetet magamhoz kívánok vonzani, de nem tehetem, ha ezt ôk maguk nem akarják, ha nem fogadnak el édesanyjuknak. Ezért kérlek benneteket: legyetek a boldogság, a szeretet és a béke eszközei. Ne szûnjetek meg imádkozni országotokért és minden nemzetért. Segítsetek engem imáitokon keresztül! Nekem minden egyes nemzet számára üzenetem van.
Ezt üzenem minden nemzetnek: itt az idô, vegyétek fel kereszteteket! Fiamtól kaptátok a kereszteteket. Ha fel akartok támadni Vele, részesednetek kell keresztre feszítésében is!
Az Egyháznak üzenem: te is keresztre leszel feszítve! Lassan hanyatlasz, de itt az alkalom, hogy felemelkedj, csak mondd ki a dogmát! Azt akarom, hogy Egyházam egységes legyen, de nem lehet egységes mindaddig, amíg nem hisznek abban, hogy én vagyok Minden Kegyelem Közvetítôje, és Jézus Társa a Megváltásban.
Itt az alkalom, drága kicsinyeim, hogy megragadjátok ezt a pillanatot, amíg még rendelkezésetekre áll!
A Római Egyháznak új pápája van, egy új pápa, aki hisz bennem és Fiamban.
Alázatosaknak kell lennetek, hogy köpenyem alá tudjalak gyûjteni benneteket.
Íme a második üzenet, amit minden nemzet számára adok: ne hagyjátok, hogy a Sátán megtévesszen benneteket! Kincsekkel és hamis Istenekkel halmoz el benneteket. Önteltek lesztek tôle. Világ Nemzetei! Legyetek alázatosak Urunk, Istenünk, Teremtônk: az én Fiam elôtt! Keressétek a kicsinység és az alázatosság
erényeit Szeplôtelen Szívemben, mert ha nem kéritek, nem kapjátok meg, hiszen Isten minden egyes ember szabad akaratát tiszteletben tartja.
Alázkodjatok meg Isten elôtt! Alázkodjatok meg Jézus elôtt! Alázkodjatok meg a Szentlélek elôtt! Engedjétek meg, hogy eljöjjön hozzátok! Ez a legnagyobb baj manapság: nem alázzátok meg magatokat a Szentlélek elôtt. Hogyan léphetne be a Szentlélek olyan szívekbe, amelyek nem alázatosak?
Én alázatos voltam, így a Szentlélek le tudott szállni rám és Isten ereje betöltött engem.
Világ Nemzetei! Alázkodjatok meg a Kereszt elôtt, Teremtô Istenetek elôtt és a Szentlélek elôtt, és akkor a Szentlélek valóban le fog szállni rátok, gazdaggá tesz benneteket és a világot.
Sokat mondtam most nektek, Kicsinyeim, a Minden Nemzetek Királynôjérôl és az idôkrôl amelyben éltek. Kérlek Benneteket, olvassátok az üzeneteimet: ezeket, valamint mindazt, amit Németországban, Hollandiában és Amszterdamban adtam. Olvassátok, és éljétek ôket! Az üzenetek egyre sürgetôbbek. És mind ugyanazt mondják: imádkozzatok és térjetek vissza Istenhez!
Szeretlek titeket, drága Gyermekeim, és megáldalak benneteket megváltástok jelével: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jönni fogok a Kegyelem Anyja Kápolnában, de akkor nem így, ahogyan most láttok engem. Fényben fogok jönni, és üzenetet fogok adni lokúcióban (szólás vagy értelmi látomás, megvilágosítás útján történô közlés – szerk.), amit szintén el kell mondanotok mindenkinek.”

Urunk, Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre!
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden Népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk. Ámen

Christopher Courtis egy fiatalember, aki magán kinyilatkoztatásban részesül. 1995 óta megjelenik neki Szûz Mária és 1997 óta Jézus is. 2000 márciusában Szûzanyánk arra kérte, alakítson imacsoportot, ahol ô maga és Jézus megjelenhetnének és átadhatnák üzeneteiket. Chris egy katolikus atya lelkivezetése alatt áll (USA, Maryland államban).
(www.movingheartfoundation.com)
***
Imádkozzuk el, ha lehet minden nap a Minden Népek Asszonyához szóló imát, azért a szándékért, hogy az ötödik Mária-dogma minél elôbb kihirdetésre kerülhessen a Világ megmentése érdekében. Kérjük, hogy Isten a Szûzanyán keresztül árassza kegyelmét azokra, akiken múlik a dogma kihirdetése!
Stella Maris Alapítvány, 1539 Budapest, Pf. 638.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s