A Gender-őrület – Hangosan szünet nélkül tiltakozni!!

Posted On május 31, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped one response

Jaj azoknak, akik a rosszat/gonoszt jónak mondják, és a jót rossznak; a sötétséget fénnyé és a fényt sötétséggé, a keserűt édessé az édest keserűvé teszik! Ézs. 5,20

Amiről a következőkben írok, Németországban már folyamatban van. Amint körülnéztem a magyar honlapokon, azt kellett megállapítanom, hogy ott is jelen van e fertő. Ezért szükségesnek találom, hogy olvasóimat nyíltan informáljam jelenünk és jövőnk egyik legszörnyűbb fenyegetése felől.

Mi az a Gender Mainstreaming?
Gender Mainstreaming/gender áramlat egy stratégia – egy alig átlátható fantomja a korszellemnek. Mit akar, mikor lép elő nyíltan a napvilágra? Kevesen tudják, milyen teória rejtőzik a Gender Mainstreaming mögött – mint pl. annak a tézise, hogy a férfiasság és a nőiesség kizárólag “társadalmi konstrukció”. A gender-program védelmezői ezért azt állítják, nincsen természetes különbség férfi és nő között, ezért “nemiszerep” és minden, ami a nemek közötti különbségekre utal, eltörlendő. A gender-teória a nemek eltüntetése – egy kedvelt “konstrukció” érdekében – ez pedig a saját ‘én’.

Ez egy kísértet ami rohamosan megy szét a világban. Alig ismerik nevét, jóllehet fölöttébb hatalmas úgyannyira, hogy nemzetközi és állami intézményeket befolyásol. Ez a kísértet a következőkön munkál: Új /gender/ embert teremteni, akinek szabadsága legyen arra, hogy saját nemét és szexuális orientáltságát megválassza, akaratlagosan eldöntse, férfi vagy nő akar-e lenni, heteroszexuális, homoszexuális, leszbis, biszexuális vagy transszexuális.
Ez a vélemény a szabadságról és szexualitásról az UN, az EU és az országok kormányai akaratából már a bölcsődétől kezdve kell hogy a gyerekeket befolyásolja.

A ‘gender’ szó a hetvenes évekig egy nyelvtani fogalom volt a genus/nem megkülönböztetésére. Ezt a radikális feministák a nemzetközi homo és leszbikus szervezetekkel népszerűsítették, hogy azt a felfogást terjesszék, mi szerint a “szociális nem” független a biológiai nemtől. Nincs két nem, hanem hat vagy több, a szexuális kedv szerint.

A “gender-perspektíva” nem ismeri el a lényeges vagy veleszületett különbségeket férfi és nő között. Ignorálja és elnyomja a kutatási eredményeket az agykutatás, gyógyszerek, pszihológia és szociológia terén, amik bizonyítják a férfi és nő különböző identitását az agyszerkezet, a hormonháztartás, a pszihológia és szociális viselkedés alapján -, jóllehet minden testsejt magában hordja az örökletes információt mi szerint férfi vagy nő.

Nők Világkonferenciája Peking 1995.
A “gender-perspektíva” áttörését a feminista és leszbikus képviselők harcolták ki a Nők Világkonferenciáján Pekingben az 1995-ös évben. Ők tudták, hogy társadalmi változás a nyelv megváltoztatása nélkül nem érhető el – közismert kifejezéseknek új értelmet kell adni. Elképesztő stratégikus széleslátással sikerült nekik, a szót – szex, ami a két neműség kifejezője, a hivatalos dokumentumokon a – gender kifejezéssel behelyettesíteni. Olyan, hogy pedofil, már nincs, hiszen azt már generációk közötti szexuális kapcsolatnak nevezik. Egy felnőtt férfi leszólíthat egy kislányt.

Ez a tény a mindennapok tapasztalatai alapján észrevehető azok számára akiknek még van igényük a normalitásra.

A dokumentum semmiben nem respektálja az emberi méltóságot, igyekszik a család intézményét szétrombolni, ignorálja a házasságot, ledegradálja az anyaságot, támogatja a perverz praktikákat, szexuális promiszkuitást és tinédzserek közötti szexualitást.
Az abortusz a gender-perspektíva globális velejárója. 2008. ápr. 16-án az Európa Parlament gyűlésén eldöntötték, hogy a 47 tagállam az abortuszhoz való jogot biztosítsa.

Állami utasítás a kisgyermekek szexualizálásához
Bölcsődék, óvoda kötelező, egésznapos iskola. De mire nevel az állam? Az új gender-embert kell megteremteni, aki maga határozza meg, férfi vagy nő akar-e lenni, hetero, leszbikus, biszexuális, homoszexuális vagy transzvesztita.
Abszurdnak hangzik? Igen, ez van folyamatban ez a vezérfonala a kormánynak. A Család és Szociális Minisztérium terjeszti az anyagot a gyerekek és tinédzserek szexualizálásához.

Az állami gyermeknevelésnek a bölcsődével kell kezdődnie. De mi a célja egyáltalán az állami nevelésnek a bölcsődékben és óvodákban? Milyen “értékeket” közvetítenek? Hogyan hajtják végre konkrétan a gender-programot?
Ingyenes ‘felvilágosító’ és ‘tanácsadó’ brossúrák milliós méretekben történő terjesztésével. Pl.: “Tanácsadó szülőknek a gyermek szexuális neveléséhez 1-3 éves korig” – egy részletes utasítás a kisgyermek szexualizálásához. Részletesen le van írva a skálája a stimulációknak miként ingereljék apák, anyák, nagyszülők szekszuálisan a kisgyermeket a fürdetéskor, tisztába tevéskor, stb.
4-6 éveseknek folytatódik tovább a ‘felvilágosítás’ a szülők és nevelők részére, és a gyerekeket drasztikusan beleviszik a szexualitásba.

Tanóra a védekezésről
Az óvodából az iskolába, az állam kívánsága szerint egésznapos legyen az. Ha a pornográfia otthon a családban nem található meg, megkapják az iskolában. 9 évesen megkezdődik a szexuális oktatás és a védekezés tanítása, műanyag tagon a kondommal.

Homoszexualizálás tanóra keretében
10 évtől az iskolákban (mint Berlin, Hamburg és München de máshol is, csak nem olyan drasztikusan) reklám és képzés a leszbikus és homoszexuális életmódról. Információs anyagok, összeköttetés a helyi homo és leszbi-klubbal, előadók meghívása e helyekről, filmvetítések stb.

Trennlinie

Összefoglalás

A Gender Mainstreaming/gender áramlat célja:
Egy új /gender/ ember teremtése a hagyományos nemiszerep (férfi és nő) szétrombolásával.
kulcsszereplők:
Feministák:
korábban harcoltak az egyenlő jogokért
jelenleg harcolnak az egyelőségért

Homo-mozgalom:
korábban harcoltak az antidiszkrimináció ellen
jelenleg harcolnak az egyenlőségért

A gender-perspektíva amit a nemzetekre kényszerítenek röviden:
1. A világnak kevesebb emberre van szüksége de több szexuális szórakozásra. Ehhez szükséges a férfiak és nők közötti különbségeket megszüntetni, valamint a teljes idejű anyaságot.
2. A több szexuális szórakozás több gyermeket eredményez, szabad utat kell biztosítani a védekezéshez és abortuszhoz, támogatni a homoszexuális irányzatokat – mert ezáltal nem következik be fogamzás.
3. Szükség van szexuál-oktatásra gyermekek és tinédzserek számára, amelyben szexuális kísérletezésre bátorítanak; ehhez szükség van a szülők jogainak lerombolására.
4. A világnak 50/50 férfi/nő arányra van szüksége minden munka és életterületen. Minden asszonynak lehetőleg minden időben dolgoznia kell.
5. Vallások, amelyek nem akarnak ezzel menetrenddel haladni, nevetség tárgyaivá kell tenni őket – tudjuk, hogy melyikre céloznak ezzel elsősorban!

A Gender Mainstreaming/gender áramlat története:
1985. Nők 3. Világkonferenciája USA/Nairobi – mint politikai stratégia lett bemutatva.
1995. Nők 4. Világkonferenciája Peking – a gender-elv kivitelezésének terve. Az UN átvette az elvet mint ami kötelező a tagállamok részére.
1996. Az EU az “egyenlőség javaslatát” kötelezővé tette.
2000. A Gender Mainstreaming az összes szövetségi minisztériumban helyet kell hogy kapjon.
2003. A gender kompetenciamutató beirányítása.
2005. A Család Minisztérium felelős a Gender Mainstreaming megvalósításáért.

Gender Mainstreaming az UN stratégiája – az EU és az egyes államok, Németország a frontvonalban. A lakosság nem tud róla, még az intellektuális elitek sem. A médiákban csak a ‘jaj’ következményekről lehet hallani: A gyerekek teljesítményének visszaesése, érdektelenek lesznek a tanulás iránt, állandó Krawall (durva verekedés) az osztályokban és az iskola udvarokon; erőszak a tanulók között, erőszak a tanárok ellen, szexuális erőszak kiskorúak ellen.

Ja, még a születési arány…
A gender-program következménye a család összeomlása és a születések számának csökkenése amit nem lehet kivédeni. Nyilvánvalóan nem is akarják.
A kérdés: ki játsza a muzsikát, amire a politikusok táncolnak és a népet is táncoltatják? Akaratlagos megrontása a népnek beláthatatlan következményeket hordoz.
Az egyetlen megoldás, ha legalább a keresztények ellenállnak, felemelik tiltakozásra a hangjukat! Megtérni, Isten parancsolatait komolyan venni, és összefogni imádkozni és cselekedni!

A világ feministái és homoszexuálisai addig hajtanak, amíg elérik céljukat. A keresztény nők, anyák, és apák, gyülekezet vezetők, pásztorok, prédikátorok, papok hol vannak?! Miért nem tiltakoznak?!

Németországban és további nyugati országokban az elsők akik eladják a következő generációkat és szülőket a politikusok után éppen az evangélikális egyházi méltóságok. Vannak már homoszexuális papok, leszbis püspöknők. Ha az egyszerű hivők mindezt eltűrik és tolerálják csakis ítéletet fog hozni.
A történelmi egyházak vezetői alapvetően csak deficitet hoztak a kereszténység számára kétezer éves történelmükben. A reformáció ugyancsak megalkuvó öncélú politikát épített a ‘világi hatalmasságokkal’ (pl. Luther).
A ‘szabad és kis egyházak’ is nagyon csendben vannak ‘falaikon belül’.

Mit tehetünk?
Ez a probléma olyan horderejű, hogy kimondottan e dologra – azaz a gender-áramlatra – nézve csak összefogással lehet szembeszállni. Ha a hívő szülők elgondolkoznak azon, hogy gyermekeiket az elkárhozás fenyegeti, őket pedig a felelősség terheli Isten előtt, akkor nem maradhatnak közönbösek! Figyeljék a fejleményeket az iskolai életben! Beszéljenek nyíltan a gyerekekkel mindig a koruknak megfelelően – a Biblia tanítása legyen az alap. Tanítsák őket, hogy nem kell a sokasággal futni, álljanak melléjük és harcoljanak értük és velük amíg lehet. Az Úr is az Ő utasításai alapján fogja számon kérni tőlünk a ránk bízott lelkeket.

A végidők kihívásainak idején élünk már – ébredjünk fel amíg nem késő – fogjunk össze és TILTAKOZZUNK!!
Nagyon rövid az idő! Németországban már a Biblia-hívő embereket fundamentalistának bélyegzik és egyre gyakrabban hallunk diszkriminációkról.
Azonban hívők és keresztények már publikálnak erről a témáról, valamint nagyméretű rendezvényeken nyíltan szólnak e fenyegetésről. És vannak még akik vállalják a következményeket bátor kiállásukért. Kedves olvasóim, bizonyára ismerik Dr. Lothar Gassmannt, sok jó könyve magyarra is le van fordítva. Pl. ő is ez évben elvesztette munkahelyét bátor kiállásáért.
Dr. Lothar Gassmann – www.l-gassmann.de [német]

Addig kell küzdeni amíg lehet! Ha a gonosz eléri célját, akkor már késő!

Ajánlott könyv e témában:
Gabriele Kuby
A nemek forradalma
A gender forradalma – A nevelés államosítása

Kedves olvasóim, keresztény szülők és nagyszülők! Egy javaslatot szeretnék tenni a határozott tiltakozás gyakorlati véghezvitelére: Az óvodákban és iskolákban ahol ezeket a dolgokat bevezetik, fogjatok össze – felekezeti hovatartozás nem lehet akadálya ez összefogásnak – és tagadjátok meg a gyerekek óvodákba és iskolába vivését. Ha egyes szülők teszik ezt akkor büntetés néz ki, de ha sokan összefogtok, akkor már nem lehet olyan könnyen büntetni. Ez nem privát ügy, ez társadalmi ügy! Szándékos erkölcs rombolása a következő generációnak! Ezzel az indokkal tegyétek.


Katharina Becker

Reklámok

One Response to “A Gender-őrület – Hangosan szünet nélkül tiltakozni!!”

  1. Gábor

    Tisztelt Katherina Becker!

    Megértő vagyok az Ön félelmeivel kapcsolatban, és nagyon sajnálom, hogy ilyen sötéten látja a jövőt. Ez utóbbit két okból tartom bajnak: egyrészt az Ön személye miatt, hiszen Önnek nyilván sok szenvedést okoznak azok a tendenciák, melyeket látni vél a világban, másrészt azok miatt, akik az Ön és az Önhöz hasonló álláspontot képviselők véleményét elfogadva tévutakra tévednek és hasonló félelmeknek, szenvedésnek teszik ki magukat és embertársaikat. Az Ön által idézett igeszakasz Ézsaiás (vagy a katolikus szóhasználat szerint Izajás) próféta könyvéből mindannyiunk számára súlyos figyelmeztetés, hiszen azt, hogy a gender mainstreaming valódi szándékaiért (amelyeknek lényegében semmi közük a Kuby féle paranoid doxazmákhoz), vagy pont az azok ellen küzdőket tekinti Isten a “sötétséget világosságnak” mondóknak, azt mindannyian csak az utolsó ítéletkor fogjuk megtudni.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s