OROSZORSZÁG II.rész. Általa fog a világosság felragyogni a sötétségben.

Posted On június 3, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

A legmagasabb rendű üzenetei és figyelmeztetései a szellemvilágnak a Mária – Boldogasszony jelenések. Európa elsötétedése – 1789 – után ezek a jelenések nagy nyilvánosság előtt többször megismétlődtek. Minden megnyilatkozásra nem tudunk kitérni (Könnyező Szűzanya képek és szobrok, egyes személyekhez szóló jövendölések, stb.), de három általánosan ismert Mária-jelenést, és az ott elhangzott üzenetek lényegét, valamint egy teljesen hiteles üzenetközvetítő, Ryden Vassula által továbbítottakat feltétlenül ismernünk kell.

Lourdes – Franciaország
A Boldogasszony 1858. február 11-én jelent meg három szegény sorsú, az erdőben fát gyűjtő leánygyermek előtt. A közvetítő a 14 éves Bernadett Soubirous, a helyi molnár lánya. Összesen 18 esetben jelent meg az “Boldogasszony – Szeplőtelen Fogantatás” a lánynak. Üzenetének a lényege: felszólítás az általános bűnbánatra és megtérésre. A megjelenés helyén számtalan csoda történt és történik mind a mai napig. Bernadettet korai halála után XI.Piusz szentté avatta.

Fatima – Portugália
1917. május 13-án Fatima térségében található Cova da Iriában három portugál kisgyereknek, Lucia de Jesus dos Santos-nak (10 éves leánykának) és két unokatestvérének, Ferencnek és Jácintának megjelent a Szűzanya.
II. üzenetből részlet: ..jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek…. ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni és béke lesz, ha nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva… Végül Szeplőtelen Szívem győzni fog, és Oroszország megtér… (1929-es üzenet)
III.üzenetből részlet: Már sehol sincs rend. A legmagasabb helyeken is a Sátán uralkodik, és ő határozza meg a dolgok menetét. Képes lesz az Egyház legmagasabb köreibe is behatolni…. Az Egyház elsötétedik, és a világ megdöbben. (1944 – Luis Emrich fordítása, 1960 előtt nem hozható nyilvánosságra.)
Ferenc és Jácinta a jelenések után hamarosan a spanyol-nátha áldozatai lettek, Lucia apácaként még hosszú ideig fogadta a további üzeneteket, melyek az egyházi vezetők köreiben süket fülekre találtak. A Szűzanya ekkor elfordult Nyugat Európától.

Medjugorje-Jugoszlávia
1981. június 2-án a Bosznia-hercegovinai Biankovic falu határában két leány, a 16 éves Mirjana Dragisevics és a 15 éves Ivanka Ivankovics előtt megjelent a Szűzanya. Ezt követően naponta megjelent és rövid idő elteltével a falu felett az égen megjelent egy óriási felirat is: MIR (béke). Ezt az egész környék lakossága látta. Ezek után több csodálatos jelenség történt, melyeknek sok tanúja volt, többek között két ferences-rendi szerzetes is.
Mirjanának a Béke Királynője a következő üzenetet mondotta: Minden embert a saját hitében kell tisztelnünk. Nem vagytok hívők, ha a többi vallást nem tisztelitek, a muzulmánokét, az ortodoxokét. Nem vagytok keresztények, ha nem tisztelitek őket…Isten irányít minden vallást…A muzulmánok, csakúgy mint az ortodoxok és katolikusok, ti mind egyenlőek vagytok előttem és fiam előtt, mert mindannyian a gyermekeim vagytok…
A Szent Szűz szerint a XX. század a Sátán hatalma alatt van: “Amikor a rátok bízott titkok megvalósulnak, az ő hatalma megtörik. A Sátán agresszívvé vált, mert hatalma veszendőben van…”.

Banglades – Svájc
Vassula görög szülők egyiptomi Heliopoliszban, 1942. január 18-án született leánygyermeke. 1985-óta kap látomásokat , üzeneteket Szűzanyától, Jézustól. Feljegyzéseit 42 nyelvre fordították le. 1989-től 63 országba hívták meg, és több mint 800 találkozót tartott. Nagy a tisztelete a mohamedánok, a buddhisták és a hinduk között is.
1989. november 13 -i üzenet (részlet): Oroszország lesz a ti időtöknek és a következő nemzedéknek élő példája nagy megtérése miatt. Nővéred, akit sokan nem szeretnek, megváltoztatja bűnös magatartását, és egész erejével engem, Istenét fogja hívni. Vassula hallod? Figyelj…figyelj nővéred gyermekeinek sírására. Gyermekei panaszkodnak és jajgatnak. Az én Oroszországom gyermekei sírnak, az egész mennyország látja bánkódásukat. A menny mélyen megindult ínségük láttán, és én, aki mindig is szerettem őt, itt vagyok halott teste mellett. Kezemet hideg szívére teszem, és csontjai felvirágoznak a sírból. Nevéről jót fognak szólni, mert én fogom őt, fiait és lányait is felékesíteni. A béke és a szeretet szövetségét kötöm és pecsételem meg vele. Szeretem, mindig is szerettem, még irántam való hűtlenségében is, és gonoszságában is mindig újra és újra megáldottam. Ez lesz dicsőséges csodám!
1992. október 25-én Ryden Vassula a következő üzenetet kapta (részlet): …a Bölcsesség, aki mindeddig tanítód volt, folytatni fogja tanításodat, és meg fogja mondani neked, mi a kötelességed: szeretetet fogok kérni tőled nővéred, Oroszország számára.Vissza foglak küldeni hozzá, és veled együtt küldöm Szívemet is. Oroszország különösen kedves számomra. Oroszország ma valóban olyan, mint a szántóföld, mely készen áll arra, hogy bevessék.
Talaja kész arra, hogy befogadjon bármely magot. Lelkem által kinyilatkoztatásokat adtam, hogy elvessék benne. Senkinek nem fogom megengedni, hogy más alapot vessen meg benne, mint az én saját alapomat. Én, az Isten, arra jelöltem ki Oroszországot,hogy dicsőségemre legyen, és általa fog a világosság felragyogni a sötétségben. Az ő fénye fogja megvilágosítani nemzedéketek szívét dicsőségem ismeretével. Ki fogom árasztani Lelkemet a házra, melyet én adtam neki, és meg fogom benne mutatni szentségemet, hogy tiszteljék Nevemet. Őróla beszéltem a múltban kis prófétáim, a fatimai gyermekek által. Mondom neked: korábbi ragyogását megkétszerezem,mert teljes szívvel fog követni engem és újból keresni fogja Szent Arcomat.
Senki nem fog kárörömmel gondolni rá, mert fel fogom emelni, hogy sok nemzet feje legyen. Az Ő szegénységében fogom országomat újjáépíteni. Ó, Vassula! Csak várj és láss!

Az üzenetek és jövendölések helyei és időpontjai egy szorosan összefüggő rendszert képeznek. Röviddel a lourdesi jelenés után Franciaország elvesztett egy háborút és kitört Párizsban az első proletár diktatúra, a véres párizsi kommün. A hitetlenség és az isten tagadás következményeként, mert Európában a keresztény szellemiség veszélybe került. A lourdesi jelenés és üzenet figyelmeztetés volt.

A fatimai jelenés fél évvel az oroszországi cionbolsevista forradalom előtt történt, újra figyelmeztetés és kérés volt a szellemi erők felé, ennek megakadályozására. Együttműködést és segítséget kért a Szűzanya a sötétség veszélyeinek elhárításához. Az Egyháztól nem kapta meg!

Medjugorjei megnyilatkozás a cionbolsevizmus összeomlása, és a jugoszláviai véres háború előtt hívta fel az emberiség figyelmét a várható következményekre és a lelkiség fontosságára. Az eddigi üzenetekkel ellentétben, már nem a katolikus Egyházhoz és annak vezetőihez, hanem a világ hívő embereihez szólt, kis prófétáin keresztül. A pápát és a Vatikánt már egyetlen esetben sem említette!

Ryden Vassula a jelen idők legismertebb üzenet-közvetítője. Magyar nyelven eddig három kötete jelent meg. A katolikus Egyház nem ismeri el, és más európai “történelmi” vallások vezetői sem. Híveinek, követőinek száma több tízmillió, és a világ számos országában vallási központokat hoztak létre. Végtelenül egyszerű életet él, sokat utazik, előadásokat tart, van férje és két gyermeke. Vassula a világ nagy folyamatainak jövendöléseit közvetíti már huszonöt éve, és azok szinte betű szerinti beteljesedései igazolják hitelességét. Ez magyarázza híveinek rendkívül harcias kiállását. Ránk vonatkozó üzenete Jézustól: “Mondd meg a magyaroknak, hogy Isten, akit ők elfelejtettek, sohasem felejtette el őket.”

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s