OROSZORSZÁG III.rész. Oroszország elárulása I.fejezet

Posted On június 3, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

Árulást csak az erkölcsi alapok nélküli egyének, vagy rendszerek követnek el. Erős erkölcsiséggel bírók soha nem alkalmazzák ezt a legerkölcstelenebb eszközt. Harcolnak, ellenállnak, igazságukat kinyilvánítják még abban az esetben is, ha gyengébbek, szegényebbek, kiszolgáltatottabbak. Az árulás mindig a Sátán szolgálata!
  A Vatikán esetében az árulás egy bevált gyakorlat, több évszázada élnek ezzel az eszközzel. Oroszország elárulásának ismertetése előtt egy rövid történelmi visszatekintést kell tennünk, hogy megérthessük ennek az árulásnak az okait.
   A kereszténység a szeretet és az igazság felszabadító erejét hirdető vallás. A világi hatalmi rendszer leképezése azonban a hierarchián keresztül kinyitotta a nyugati keresztény Egyház kapuját először a Sátán zsoldosai, majd a hívei, végül pedig maga a Sátán előtt. Ez könyörtelen hatalmi viszály és harcok formájában mutatkozott meg. Ebbe a körbe tartozó műveletek száma igen magas, de most csak a legnagyobbal foglalkozunk: az egyházszakadással és az ebből eredő óriási erkölcstelenségek közül a bizánci-görögkeleti Egyház elárulásával, mely szorosan összefügg Oroszország közelmúltbeli elárulásával.
    Két különböző kultúrkörhöz tartozó, kiegyenlített erejű egyházi központ -a keleti Bizánci Egyház és a nyugati Római Egyház- hatalmi érdekellentéte felülírta a keresztény testvéri szeretet krisztusi parancsát, és olyan műveletek sorozatához vezetett, melyet mindennek, csak keresztényinek nem nevezhetünk. Az állandó szembeállás következményeként 1054-ben megtörtént az egyházak különválása, mely a nagy egyházszakadás néven került be a történelembe. Ezzel még nem lenne különösebb gond, a szeretet parancsa a két testvéri vallásközösség működést elfogadhatóvá tehette volna. De hát hatalmi kérdéssé vált ez a vallási ügy, és a hatalom nem az isteni rend elvei alapján működik, sokkal inkább a sátáni elvek irányítják.
     Róma nem rendelkezett akkora erővel, hogy felléphetett volna a keletiek ellen, a keletieket pedig lefoglalták birodalmi központjuk, Konstantinápoly óriási építkezései, és a keleti népek elleni állandó háborúskodásuk. Azonban az új Oszmán Birodalom megindult Nyugat ellen, és első ellenfele Bizánc volt. Az akkori világ legjobban felszerelt, harcedzett, fanatikus hívőkből álló nagyon erős török hadserege ellen Bizáncnak az esélyei igen korlátozottak voltak. Csak szívós védelmükre gondolhattak, és a vallásháború jellegű küzdelemben a nyugati kereszténység segítségére.
      1453. április 10-én a török haderő megkezdte Konstantinápoly ostromát. Rómában a hír örömünnepet váltott ki. Az ostrom ideje alatt nyugatról három hajónyi utánpótláson kívül semmilyen segítség nem érkezett (ez is csak propaganda célt szolgált). II.Mohamed török szultán felszólította Konstantinosz bizánci császárt a város feladására, tudomására hozta a nyugatiak árulását, és királyi trónt ígért neki Görögország egyik szektorában. A császár a halált választotta, és hősies ellenállás után május 29-én a város elesett, a császár hősi halált halt (Zrinyi Milkós szigetvári várkapitány módján). Róma oda volt az örömtől. Ez a római árulás annyira felbőszítette II.Mohamedet, hogy az általa is tisztelt császár és katonái hősiességének lekezeléseként értékelte, és szabad vallásgyakorlást engedélyezett a város és az ország megmaradt keresztény lakóinak. Ennek a nagylelkűségnek következményeként az akkoriban birodalommá erősödő Oroszország átvehette Bizánc örökségét, és a császári rangot, cár elnevezéssel. Az orosz Ortodox Egyház nyugat ellenessége érthető és igazságos alapokon nyugszik, mert számukra bizonyított, hogy minden aljasság nyugatról származik.
       Róma nyeregben érezte magát. Sorra elárulta Szerbiát (a görögkeleti vallása miatt), Magyarországot (féltékenységből) és csak hatalmi pozícióinak megerősítésével foglalkozott, miközben óriási erkölcsi botrányoktól volt hangos a Vatikán. Oroszországot távolinak és barbárnak minősítették, és remélték, hogy a római fennhatóság előbb utóbb kierjeszthető lesz rá is.
        Oroszország azonban megerősödött. Gazdaságilag, katonailag és hitében is, mialatt Európában a Római Egyház szinte minden befolyását elvesztette. Fordult a kocka, a kereszténység legtisztább formában Oroszországban maradt fenn. A Vatikánba a szabadkőművesség ebben az időben már teljes mértékben beépült, az egykori Krisztus Egyháza zsidó hatalmi törekvés egyik gócpontjává alacsonyodás útját járta. Oroszország már nem a Római Egyház vallási ellenfeleként, hanem mint igaz keresztény ország, a zsidó hatalmi törekvések akadályaként jelent meg még a Vatikánba beépültek előtt is.
         A judeó-kapitalizmus és a keresztényi szellemiséggel ellenkező sovinizmus által kirobbantott I.Világháború nem csak a harctereken folyt, hanem egy összeesküvő, világra szóló bűnbanda a háttérben ádáz harcot vívott a háborúban legyengült, másra összpontosítani nem tudó tradicionális rend ellen. Ebben a veszélyes és rendkívül zavaros helyzetben szólt a Szűzanya Fatimában a kis gyermekeihez, és általuk üzent a pápának és az összes püspöknek Oroszország védelmében. Ez egy soha vissza nem térő lehetőség volt a Római Egyház számára, hogy visszatérjen az árulások útjáról az isteni útra. Nem így történt, mert nem a Szűzanya üzenete, hanem mint Konstantinápoly esetében, most is az ellenségnek tekintett Ortodox Egyház megsemmisülésének lehetősége töltötte el örömmel Rómát.
         Reklámok

         Vélemény, hozzászólás?

         Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

         WordPress.com Logo

         Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

         Google kép

         Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

         Twitter kép

         Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

         Facebook kép

         Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

         Kapcsolódás: %s