Oroszország V. rész Oroszország elárulása III. fejezet

Posted On június 3, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

Mielőtt tovább foglalkoznánk Oroszország elárulásának témakörével, egy alaptételt ismernünk kell. Európában, a fehér faj életterében csak két lehetőség maradt a felszabadulásra: Egyik az általános és egy időben kitörő felkelés, vagy a másik: Oroszország megerősödésével a sátáni rendszerek felszámolása a hatalom minden szektorában (Európában minden helyi zavargást, ha az ország-szinten nem kezelhető, a cionista irányítású EU Gyorsreagálású Hadtest azonnali bevetésével felszámolnak).

Ha Oroszország megerősödik, Európa kiszolgáltatottá válik gazdaságilag (különösen az energia és a nyersanyag vonatkozásában), elveszti hagyományos piacait, demográfiailag katasztrófahelyzetbe kerül (elöregszenek az országai és összeomlanak a szociális rendszerei), haditechnikai fejlesztései lelassulnak, és morálisan is teljesen leépül. A nagy létszámú migráció mint időzített bomba fog működni, mely nagymértékben növeli a zavart és az ebből eredő bizonytalanságot, mely növeli a gazdasági gondokat is. Rövidebben: a degenerációs folyamat eléri a végcélját, tehetetlen, hitetlen szürke masszává alacsonyodik a nyugat-európai emberek többsége.

A megújult Oroszországban nem lesz magzatgyilkosság, óriási területe és a tervezett fejlesztések minden embernek munkát és emberi életkörülményeket biztosítanak. A haditechnikai fejlesztések olyan sikeresek lesznek, amiről ma még a világ katonai szakértői nem is álmodnak. Mindezt a vallásosság és a nemzeti gondolat érvényesülése fogja megteremteni (erről bővebben a következő részben). Összegezve: az általános felkelésnek igen kicsik az esélyei, Oroszország esetében pedig szinte biztosra vehető a gazdasági és a morális felemelkedés (Szűzanya ígérete).

Nyilvánvaló, hogy mindezt a sátáni erők is tudják, mert gonoszságuk okossággal párosul. Meg is tesznek minden tőlük telhetőt a folyamat kisiklatása, vagy legalább a lelassítása érdekében. Az oroszok megtörésére, országuk megszerzésére katonai erő már annyi sincs, mint az elmúlt évszázadokban, de az alattomosság, az árulás, a zavarkeltés eszközei még megvannak. A Sötétség rendezte sorait Oroszország ellenében, mert ha igen rövid időn belül nem tudja a hatalmába keríteni, vesztes helyzetbe kerül, és még az írmagjukat is ki fogják irtani.

Az Északi Gyűrű-terv kudarca

A cionista neobolsevizmus a teljes világuralom előtt tervezte létrehozni az Északi Gyűrűt, mely az USA, az EU és a megszerzett Oroszország egységes, zsidó irányítású szuper-világhatalma lett volna. USA a csúcstechnológia és a fejlesztések, az EU és Nyugat-Oroszország az alkalmazott ipar és az élelmiszeripar, az Ázsiai-Oroszország az új vadnyugat és a nyersanyagipar bázisai lettek volna. Az összesített katonai erő abszolút fölénye minden ellenállást lehetetlenné tett volna az egész világon. A Szovjetunió végnapjaiban ennek a tervnek a szovjet vezetők között is sok híve volt, ezért kerülhetett sor a peresztrojkának nevezett bomlasztási műveletre. Ez volt Oroszország második nagy elárulása. A műveleti terv a nyomorba taszítással kezdődött (… az én Oroszországom gyermekei sírnak, az egész Mennyország látja bánkódásukat. A menny mélyen megindult ínségük láttán… Szűzanya Wassulának), a köztulajdon elrablásával folytatódott, és befejezésül polgárháborút robbantottak volna ki, mely lehetővé tette volna a katonai beavatkozást.

Ehhez a művelethez minden nyugati hatalmi központ csatlakozott. A Vatikán is, mely napjaink legmegalkuvóbb, a holokauszt-vallássá alacsonyodott judeo-kereszténység sötét szellemi központja lett. És ez még egy finom vélemény! Medjugorjéban a Szűzanya előbbre helyezte az ortodoxokat és a mohamedánokat, mint a Vatikánt és a pápát. Rosszat nem mondott róla, de meg sem említette. Végérvényesen le van írva.

A nyugati emberellenes hatalmi képlet a világban lezajlott gyors változások és hatalmi súlypont-áthelyeződések következményeként feladta a világhatalmi álmait, és már csak a túlélés feltételeinek biztosításával foglalkozik. Ez sem képzelhető el Oroszország nélkül. Le kell térdelniük, de már késő. Kiismerte őket a világ, és mivel a lényegük mit sem változott, többé senki nem fog hinni nekik.

Oroszország csodával határos módon kikerült az árulás és a rontás sötét kelepcéjéből, és megindult a szellemi felszabadulás világos útján (Szűzanya: ..senkinek sem fogom megengedi, hogy más alapot vessen meg benne, mint az én saját alapomat). Nem a jólét, vagy a hamis világ elismerése, hanem az igazságosságot és a embertársi szeretetet ismerő életfelfogás emeli fel az országokat, népeket. A jólét következménye a kényelmesség, melyből az élvezetek hajhászása ered, ami a Sátántól való. A romlott világ elismerése a legnagyobb gyalázat, ami az igaz embert érheti. Isten és az arra érdemes embertársaink szeretete, az örömmel végzett munka, és a természet részekénti életvitel életörömet teremt, és áldozatkészséget. Ez az USA-ban és Nyugat Európában már ismeretlen fogalom, mert Európában és az USA-ban nem az Istent és az embertársainkat kell szeretni, hanem a Holokauszt-vallást és a zsidóságot. A munka elviselhetetlen nyűg (Tamás Gáspár Miklós), a természetvédelem pedig csak egy jó üzlet. Életörömmel sehol sem találkozhatunk. De mitől is lehetne?

Oroszország nagyvárosai még fertőzöttek, de gyógyulásban vannak. Vidéken, kisvárosokban, falvakban nincs flanc, de van helyette egy olyan közösségi szellem, amit ha megismerünk, megfájdul a szívünk, és tudatosul bennünk, hogy a Szűzanya ígérete valósággá válik: “…korábbi ragyogását megkétszerezem, mert tiszta szívvel fog követni engem…”.

Oroszország vezetői olyan emberek, akiknek a Nyugat már nem tud adni semmit. Mindenük megvan és megismerték a nép szeretetét is, és ennél nincs több egy IGAZ EMBER számára. Nyugat remegő kezéből a porba hullanak a hamis üveggyöngyök, a felszabadító eszmeiség terjedni fog, az igaz hit világosságot hoz a nemzeteknek. Oroszország, a sokszor elárult, a lekezelt, a Sátán karmai közé taszított, első lesz a nemzetek között. Az árulás, az alattomosság még vár, alkalomra vár, de közben nyomorékká rothad sötét barlangjában. És amikor döglődik, lánctalpak fogják a sárba taposni, és tűz fogja felperzselni a világát. Mi lesz akkor velünk, magyarokkal?

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s