Nagyfalui üzenet, 2010. június

Posted On június 8, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped 2 hozzászólás

“…Kik miatt sírnak az Égiek?…”

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –JÚNIUS

”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)

69. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.10,1-41; 11, 1-13)

Havi mottó:„Könyörülj rajtam Istenem, a Te nagy Irgalmasságod szerint!” (50.zsolt.)

Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik a nyelvükkel naponta vétkeznek Isten és az emberek ellen!

Konkrét feladatunk: imádkozzuk és terjesztjük „Imák nehéz helyzetben”  című imafüzetet, amelyben szabadító és gyógyító imák vannak!!!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 júniusában

Szentlélek Istenünk! Az utolsó időben halljuk és látjuk, hogy sok helyen a világon Jézus, Mária és egyes szentek képei, szobrai könnyeznek.

Mit akarnak üzenni az Égiek a könnyezések által az emberiségnek?

„Szeretteim! Bármilyen könnyezés által a Nagy Figyelmeztetésre irányítjuk a tekinteteket, amely az ajtótok előtt van. A legtöbb édesanya akkor sír, amikor akár fizikailag, akár lelkileg veszélyben látja a gyermekeit és emberileg tehetetlen a megmentésükben. Jézus és Mária, a könnyezéseik által tanúságot tesznek arról, hogy együttérző és segítő Személyekként vannak jelen az Egyházban és a világban. Az Égiek, a könnyezéseik által a bűneitek súlyosságára és azok rossz következményeire akarják felhívni a figyelmeteket! Tudnotok kell, az Égiek nem Önmaguk, hanem bűneitek miatt sírnak. Ők a bűnbánat könnyeit akarják kiváltani belőletek. Ha ezt sikerül Nekik elérni – a ti közreműködésetek által – akkor a Nagy Figyelmeztetéskor meg fogtok menekülni. Ha ez nem sikerül Nekik, akkor örökre elveszhettek! A könnyezések, az Égiek utolsó figyelmeztetései, a bűnben lévő emberiség részére és utolsó meghívásaik a bűnbánatra. Még annyit el kell mondjak nektek, hogy a összegyűtött könnyek megtérésetekre, gyógyulásotokra válnak, ha hittel fogadjátok  és használjátok azokat.

A könnyezéseket látva gondolkozzatok el azon, vajon az Égiek miattatok sírnak-e vagy örülnek?

Kik miatt sírnak az Égiek?

 • Jézus, amikor virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, a körülötte lévők boldogok voltak, egyedül Ő sírt. Jézus előre látta, hogy nem akarják elfogadni se Őt, se a tanításait. Előre látta azt is, hogy az ellenállásuk miatt nem kerülhetik el a büntetést, ami pár évtized után valóban be is következett. Jézus sír ma is mindazok miatt, akik nem akarják azt, amit Ő akar, és azt akarják, amit Ő nem Akar!
 • Pál apostol egyszer azt mondta a híveinek: ’Könnyek között mondom, sokan úgy élnek közöttetek, mint Krisztus keresztjének az ellenségei. Istenük a has, azzal dicsekszenek, amit szégyelniük kellene’. Az Égiek ma is könnyeket hullatnak azok miatt, akik nemcsak elkövetik szégyen nélkül a súlyos bűnöket (abortusz, eutanázia, homoszexualitás,…) hanem még törvényesíteni is akarják azokat. Az Égiek sírnak amiatt, hogy a mai emberiség nagy része lesüllyedt Szodoma és Gomorra erkölcstelen szintjére és nem is akar változtatni azon. Ők, Isten bűntetését kierőszakolják égbekiáltó bűneik miatt.

Kik miatt örülnek az Égiek?

 • A zsidók, amikor visszatértek a fogságból felépítették és felszentelték a templomot. Az ünnep alatt a hála könnyei patakzottak a szemükből. Amikor hallották Isten Szavát és annak a tükrében látták a bűneiket és a mulasztásaikat, a bűnbánat könnyeit hullatták. Ha engeditek, hogy Isten, a Szentírás által a bűnbánatra, a hálára hangoljon titeket, örül nektek.
 • Jézus, Lázár barátjának a sírjánál, az együttérzés, a szeretet könnyeit hullatta. Ha ti felszámoljátok a kárörömet és az együttérzés megszületik bennetek minden felebarátotok iránt, az Égiek örülnek nektek.
 • Az Égiek gyönyörködnek Dávid király, Péter apostol, Mária Magdolna és a ti bűnbánó könnyeitekben is.
 • Gondoljatok Jeromosra, aki azt mondta: ’vezeklési könnyeim között, úgy örülök, mintha angyalok között élnék’. Örüljetek annak, hogy már itt a Földön jóvátehetitek a bűneitek után járó büntetést engesztelő életetekkel.
 • Boldogok vagytok, ha szívből tudtok sírni a saját és az emberiség bűnei miatt. Eljön az idő rövidesen, amikor Isten letöröl a szemetekről minden könnyet.
 • Tudnotok kell, akik jelenleg könnyek között vetnek (engesztelnek), azok aratáskor (Jézus visszajövetelekor) örvendezni fognak.
 • Gondoljatok II. János Pál pápára, aki a Könnyező Máriának ajánlotta fel önmagát és az egész emberiséget. Ő hitt a felajánlás fontosságában. Ő hitt abban, ha Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szívébe tesz benneteket, előbb vagy utóbb bűnbánatra fogtok jutni.

Befejezésül még elmondom nektek, ha a fájdalom könnyeit váltjátok ki az Égiekből és a földi személyekből, előbb vagy utóbb azt fogjátok visszakapni. Ha az öröm könnyeit váltjátok ki, előbb vagy utóbb annak a jó gyümölcseit fogjátok megtapasztalni.

Megáldalak titeket a legcsodálatosabb könnyekkel, a bűnbánó könnyek ajándékával!”

Házi feladat júniusra:

„JÉZUS ÉS MÁRIA SEGíTSETEK ÚGY ÉLNI, HOGY BŰNBÁNATUNKAT LÁTVA, ÖRÖMÖTÖKBEN SíRJATOK!

Előretekintés 2010 júliusára:

Közös imaszándék lesz: azokért fogunk engesztelni, akik az emberek között szégyellik megvallani a hitüket!

Konkrét feladatunk lesz: bárkivel beszélgetünk, tudatosan legalább egyszer mondjuk ki a Jó Isten Szent Nevét!!!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

Fr. Csilik János

Manduria

Manduria fő üzenete: „Jézus a Kinyilatkoztatás Királya! Szűz Mária az Oltáriszentség Szűze!”

MANDURIA (1992-2005)

Manduria – Olaszország déli részén van, ahol Szent Péter apostol partra lépett és Jézus Krisztus evangéliumát hírdette. Ebben a kis városban hangzottak el az Úr Jézus és a Szűzanya korunkra és a jövőnkre vonatkozó üzenetei, kérései, figyelmeztetései, próféciái, mintegy Fatima folytatásaként.

Debora Marasco élete (szül.1973) Debora, az Úr Jézus és a Szűzanya kiválasztott gyermeke, aki 17 éves koráig Isten nélkül élt. Lelkileg sivár környezetben nőtt fel. Egyáltalán nem törődött a vallási kötelezettségekkel. Az Isten-i kegyelem a diszkóban tekintett rá. Ő, a vidám, de üres élete helyett Jézus útjára lép, új életet kezd és a szent apostolság nehéz útját választja. 2000-ben, 27 évesen megkapja Jézus stigmáit: a homlokán, a kezein és a bokáin. Krisztus társa lett a szenvedésben, amelyet a Nagyböjtben, Nagyhéten és majdnem minden elsőpénteken átél. Jézus azt mondta Deborának: léányom, ha szenvedsz, ez azt jelenti, hogy a mi Szentséges Szívünkben vagy, melyet meggyaláztak, szidtak és keresztre feszítettek. A Szűzanya megtanította Deborát a hit alapjaira. Az egyszerű, fiatal, egy-gyermekes édesanya stigmatizáltan járja a Földrészeket és tanúságot tesz Jézus és Mária üzeneteiről.

A jelenésről. Deborát az Úr Jézus 1992 aug.10-én szólítja meg. A Szűzanyával 1992 okt. 23-án találkozik először. Debora, a szobájában, nappali fényben három „fénylő gömböt” lát, amelyek lüktetve keringenek, összeolvadnak és azután egy hatalmas, csaknem két méter magas „Naptojást” alkotnak. Ebből a fényből lép ki a Szűzanya, fehér ruhában. Ruháját, térd alatt II. János Pál pápa címere dísziti. A Szűzanya minden hónap 23-án jelenik meg. A jelenések alatt 12 titkot kapott Debora, amelyből eddig hármat hozott nyilvánosságra. A jelenések alatt Debora számos esetben a Szentháromságot dicsőítő dalokat és „alleluját” énekel, mosolyog, beszél, de gyakran sír is. A jelenéseket általában Nap és fénycsodák kísérik.

Jézus és Mária üzeneteiből

Jézus üzenetei: Én a Kinyilatkoztatás Királya és a Világ Megmentője vagyok! Én veletek együtt járok-kelek mindenkor az Idők végezetéig!” „Arra kérlek, hogy a Fény és a Remény hangja legyél a mostani nemzedéknek, amely Fény és Ideálok nélkül él!”

Mária üzenetei: Égi Édesanyánk kéri az emberiséget, hogy térjen észhez, térjen meg, fogadja el és az életében tegye első helyre az Eucharisztiát. Ismerje meg és tisztelje az Úr Jézus Arcát, Szent Sebeit és Mária Könnyeit, amelyek által egy hatalmas katasztrófától mentik meg a Földet! A Szent Szűz Szeplőtelen Szíve győzelméért állítsa helyre a kapcsolatát az ember a Teremtővel. A Szűzanya sokat beszél: a szentgyónás, szentáldozás, szentségimádás, a Szent Olaj, a zarándoklatok, engesztelések, családi imák, imaközösségek fontosságáról. A Szűzanya kéri: az Eucharisztiát őszinte bűnbánat után, térdhajtással, összetett kézzel, a pap kezeiből, a szánkba fogadjuk. „A Szentlélek által, napjainkban, megújuló élet nyillik meg a világ előtt! A Gonosz tevékenysége azért érezhető olyan nyomasztóan, mert a Sátán, a Szűzanya Tervétől eltérően saját istentelenségébe akarja belesüllyeszteni Isten világát!” „Az utolsó időben a sötétség egyre sűrübb lesz! Kövessétek a pápát, aki Fiam, Jézus Hangját visszhangozza!” „Nagy nap lesz az, amelyen meglátjátok a Nagy Csodát, sok lélek testi-lelki gyógyulásra talál majd.” „Az emberiség életében hamarosan egy Új Időszak kezdődik, amely egészen Jézusé és Máriáé lesz!”

A Szűzanya az olajkenet használata alkalmával a következő imát kéri: „Mária, az áldott Olajfa Anyja, a Szent Olaj Legszentebb Szűze, érínts meg, szeress minket és gyógyítsd meg a szívünket a Te Szereteteddel, úgy ahogyan Te Akarod! Ámen!”

Imádkozzunk: Jézus és Mária, köszönetet mondunk Nektek azért, hogy 2010 június 5-re elhoztátok Nagyfaluba, a Szentháromság hegyére Deborát. Köszönjük az Ő felajánlott életét, tanúságtételét és szenvedéseit! Kérünk titeket áldjátok meg Debora életét, szolgálatait és mindazokat a helyeket és személyeket, ahol ezután fog tanúságot tenni!! Ámen!

PÁDUAI SZENT ANTAL

Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk az ereklyéd által. Kérünk őrizz meg minket a nyelv bűneitől: az átkozódástól, káromkodástól, hazugságtól, rágalmazástól, megszólástól, a zúgolódástól, hamis eskütől és minden felesleges beszédtől. „Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hiábavaló a vallásossága!!!

Szent Antal kérünk segíts meg minket, hogy a nyelvünket csak a jóra használjuk: szeretetteljes figyelmeztetésre, áldás mondására, szentgyónásra, tanúságtételre, hitünk megvallására, imára, éneklésre, dicséretre, megbocsátásra, bocsánatkérésre,… „Aki nyelvével nem vét, az tökéletes ember!

Gondolkozzunk el néhány közmondáson: „A hallgatást senki meg nem bánja! A csillagok világában, a tenger mélységeiben és a szentek szívében csend van! Az élet sok csapásaitól megtanulunk hallgatni! Sohase beszélj, ha amiatt a szeretetnek szenvednie kell! Gyakrabban használd a füledet, mint a nyelvedet!”

Páduai Szent Antal! Taníts meg minket beszélni, amikor annak az ideje van és taníts meg hallgatni, amikor annak az Istentől rendelt ideje van! Ámen!

(Elhangzott 2010. június elején, Nagyfaluban)

Reklámok

2 Responses to “Nagyfalui üzenet, 2010. június”

 1. KOVÁCS JÁNOS

  drága lánok tesvérem nagyon bántyák a SZÜZ anyát Kisteleki pünkösdi román gyülekezete és pásztora engemis üldöznek szavaikal de én a szüz anyát soha és az úr jézust én inkáb az életemet adom értük nagyon sok katolikus féretanitanak ebenn a gyülekezetben sok katolikust magukal rántanak én nagyon boldog vagyok nemkértem a csodát de szüz anyát élőben látam kaposváron és még voltam odaát enyit rőviden magamrol és szabad kérnem egy személyes találkozást és friss üzeneteket és imátkozz éretem ugy érzem belül üzenetet kapok rajtad keresztül köszönöm hogy irhatam a ÚR JÉZUS A SZÜZ ANYA ÁLDÁSÁT köldöm rád testvérem kérem hogy válaszolj

  • andrelowoa

   Testvérem, én csak egy közvetítő közeg vagyok. Értek összefüggéseket, de lehet jobb lenne, ha nem érteném, mivel elég sok támadásnak vagyok kitéve, de ezt szerencsére nem én döntöm el. Úgy érzem az “Úr Jézus Krisztus a jobbomon meg nem inoghatok”, de mégis megingók, s tanulok belőle. “Nincsen gondom, mivel az Úrra vetem”, de mégis van, mivel elfeledkezek magamról, s úgy érzem nem elégszer adok hálát Urunknak, Jézus Krisztusnak. Sokat kell még tanulnom, hogy jobban tudjak közvetítő edény lenni. Hogy hány katolikust tanítanak félre, az hamarosan kiderül, imádkozni kell értük, imádkozni, hogy a lelkükben lévő tűz ki ne aludjon, imádkozni kell, engesztelni kell, hogy akiknél kialudt Jézus Krisztus szent neve által újra meggyulladjon. Sok még a tennivaló, de a Mennyei Atyánk, aki tegnap, ma és holnap is ugyanaz, akkor szeretett minket amikor érdemtelenek voltunk rá, ez pedig egy hatalmas csoda, amiért minden pillanatban köszönetet kellene mondanunk, de sajnos elég sokszor megfeledkezünk róla. Megfeledkezünk róla, mert az óember és az újember csatározik bennünk, s senki sem szolgálhat egyszerre két urat, mivel ha egyiket szolgálja, a másikat megveti.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s