Üzenetek Ray Doiron által

Posted On november 22, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

1993. február 11. A lourdes-i Szûzanya ünnepe
A kegyhelyen

Üzenet: Tanítsd meg az embereket, hogy teljes szívükkel szeressék az én szeretett Fiamat, Jézust. Tanítsd az embereket, hogy szívbõl szeressék egymást, büszkeség és féltékenység nélkül. Szeretettel munkálkodjanak együtt mindenkivel. A béke érdekében ennek minden egyes emberben el kell kezdõdnie.
Ezért mindenkinek imádkozni, imádkozni és imádkozni kell, így a béke eljön közénk.

1993. március 13. A kegyhelyen

Imádkozzatok a szívek és a lelkek megtéréséért az én szeretett Fiamhoz, Jézushoz! Imádkozzatok különösképpen a pápáért, a püspökökért, és a papságért, hogy ne essenek a sátán hálójába. Imádkozzatok, hogy vezetõitek éljék meg és tanítsák az igazságot úgy, ahogy az én szeretett Fiam, Jézus tanította nektek. Mindannyian menjetek evangelizálni azokat az embereket, akik eltávolodtak a hittõl. Hozzátok õket vissza az én Fiam szent Szívéhez.
A ti imáitokra mindjobban szükség van, hogy terveim és az Atya tervei teljesüljenek.

1993. április 13. A kegyhelyen

Ki kell mennetek a pusztaságba, hogy megtérítsétek a bátortalanokat, tudatlanokat. Isten segít majd csodálatos gyógyulásokat kieszközölni ebben az idõszakban.
A Szentlélek az egyetlen hatalom a földön, aki legyõzheti a sátán erejét. Isten megadta nektek, hívõknek ezt a hatalmat. Ez a csodálatos természetfeletti erõ képes fizikai gyógyításokra is, mégpedig a kegyelem közremûködésével. Az új megszentelõ kegyelem hatalma alá vonja a pusztaságot s az élõ vizû folyókat; a folyók kiáradnak és patakok, források keletkeznek. A Szentlélek fölséges keresztelése ez. Úgy jön el, mint amikor a római katona átszúrta Jézus oldalát a kereszten, s abból vér és víz folyt ki. Jézus halála által kiárasztotta ránk a Szentlelket.
Ha a kegyelem eljön, válaszolnotok kell rá, mert ha nem fogadjátok az érintését, talán soha nem közelít meg így újra. Ne felejtsétek el, hogy nem Õ követ titeket, hanem ti követitek Õt!
Meg kell tanulnotok, hogyan halljátok meg szavát, amikor szólít.
Amint Jézus is mondta: “Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem õket, s õk követnek engem.”
Kívánnotok kell, hogy Istennel legyetek és halljátok a hangját. Akkor megtapasztaljátok Õt, s érezni fogjátok jelenlétét, erejét és szeretetét.
Menjetek békével és szeressétek az Istent!
/Vö. Jn 10, 13-16/

1993. április 13. A kegyhelyen

Amikor imádkoztok, ne azért imádkozzatok, mert imádkozni kell, hanem vegyétek észre, milyen öröm az imádság. Imádkoz-zatok, hogy eljöjjön az idõ, amikor az apák jobban meg tanulják szeretni a gyerekeiket, mint gyûlölni õket. A gyûlölet méreg, amely elpusztítja az ártatlanok álmait, s a jövõt élõ pokollá változtatja. A kezelhetetlen bajok tönkreteszik gyermekeinket és a jövõjüket.
A sátán minden jót el akar pusztítani, ami a világban van. Imádkozzatok, hogy az emberek nyissák meg szívüket Isten gyógyító szeretetének. Imádkozzátok a rózsafüzért minden nap, mivel ez kard a sátán hatalmával szemben, s én megnyitom szíveteket, s elvezetlek benneteket a Fiúhoz és az Atyához.
Menjetek békével és szeressétek az Istent!

A jelenés alkalmából a Szûzanya tiszta fehérbe öltözött. Szomorúnak látszott. Fény volt mögötte, de nem olyan ragyogó, mint az elsõ alkalommal, amikor láttam.

1993. május 13. A kegyhelyen

Ez alkalommal a Szent Szûz újra tiszta fehérben jelent meg. A fény mögötte olyan erõssé vált, hogy alig tudtam ránézni. Olyan gyönyörû az arca! Senki nem tudná visszaadni amit lát. Olyan mintha a Miasszonyunk szobra életre kelt volna. Fényessé válik, aztán elhalványul. Így változik végig az egész jelenés alatt.
Feltettem a Miasszonyunknak egy kérdést az ötödik jelenéssel kapcsolatban. Válaszát egy másik alkalommal jegyeztem le.
Amikor a jelenés véget ért, nagyon szomorú lettem, mivel négy jelenést ígért, s ez volt az utolsó. Azt mondta nekem, hogy jöjjek ide. Elköszöntem tõle, s ezzel véget ért.
Június 13-tól október 13-ig minden hónap tizenharmadik napján újból eljövök. Nem tudom, hogy láthatom-e újra, de engedelmességgel tartozom neki.
Most úgy hiszem, hogy a Szent Szûz azért akarta a jelenéseket titokban tartani, mert nem akarta, hogy nyilvános show-mûsorrá váljon. Sokan dollármilliókat szereznének belõle, s ennek nem szabad megtörténnie. A jelenésnek szentnek kell lennie. Azt mondta, hogy imádkozzuk a rózsafûzért minden nap iránta és szeretett Fia iránt érzett szeretetbõl.

1993. május 13. A kegyhelyen

” Ne féljetek! Mindig veletek leszek és tanítani foglak benneteket.” Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás, örökké szûz és Isten anyja. Anyja a mi Urunk Jézus Krisztusnak, aki közvetítõ az ég és a föld között. Az én üzenetem évszázadok óta egy és ugyanaz, s ezt hirdetem ma is az egész világon.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok szívbõl, teljes szeretetbõl Isten iránt. Az imádság az egyetlen módja annak, hogy legyõzzük a sátánt és az õ gonosz tetteit. Az imádság a legerõsebb fegyver a földön a sátán és a gonoszság ellen. Nincs ma olyan ismert hatalom a földön, amely megsemmisíthetné a sátán gonoszságát, mivel õ jelen van minden ember szívében, gyûlölködést terjeszt a lelkekben, s mindenütt háborúkat robbant ki a világon. Nagyon rossz és nehéz idõket élünk.
Ha az emberek nem tudnak véget vetni a háborúknak, akkor Isten beavatkozik és békét hoz a világra. De mint minden háborúban, a jók is meghalnak a gonoszokkal együtt. Imádkozzatok, hogy ez ne következzen be. Egyedül imádsággal, szeretettel, s a szív teljes megtérésével gyõzhetünk ebben a harcban, nem pedig bombákkal és lövedékekkel. Ha az emberek szívbéli szeretettel fordulnak minden iránt, amit Isten teremtett, akkor lesz békesség.
Kövessétek Isten és az én szeretett Fiam igaz tanítását, amelyet adott. Ne kövessétek egyes emberek tanítását, akik mindenütt járkálnak és kijelentik: “Ez a helyes út!” A sátán vezet félre benneteket. Tanítsátok meg egymást a szeretetre, s szolgáljátok az Istent!
Terjesszétek ki szeretetét szavaitok és az imádság által mindazokra, akik hallgatnak rá. Sokan vannak az emberek között, akik szeretnének figyelni rá, de a rosszat választják. A sátán és a gonosz mûve ez. Azon munkálkodnak, hogy aláaknázzák az emberek gondolatait, s teljesen összezavarják õket. Ahol zavar van, ott az ördög van jelen. Ahol pedig igazság van, ott szeretet és béke honol. Ítéld meg magad, hogy melyik származik az Istentõl, s melyik az ördögtõl.
Ha nem tudjátok úgy felfogni e szavakat, ahogyan mások, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy segítsen benneteket az igazság megértésében.
Tegyétek, amit századokon át üzentem nektek. Elõször leljetek rá a szeretetre, a békére és a teljes megtérésre a szívetekben! Aztán éljétek meg, mutassátok és tanítsátok ezt másoknak is. Tanítsátok meg õket imádkozni! Meg kell mutatnunk minden vezetõnek, hogy mi békét akarunk, békét az Istennel és az akaratával, s csakis akkor jön el majd a béke közénk.
Imádkozzatok a pápáért, a püspökökért és a papokért, hogy ne essenek a Gonosz hálójába. Imádkozzatok, hogy a püspökök és a papok hûségesek maradjanak hozzám, sokat fognak szenvedni. Imádkozzatok értük! Imádkozzatok, hogy térjenek vissza Isten igazságához és szeressék teljes szívükbõl. Ne adjanak elsõbbséget a büszkeségüknek és az önszeretetnek.
Menjetek békével és szeressétek az Istent!

1993. május 13. Személyes üzenet a kegyhelyen

…Mondd meg barátaidnak, hogy szeretem õket, s hogy folytassák a közösségben a rózsafüzér imádkozását. Maradj azokkal, akik ismernek téged. Nem lesz könnyû, de mutasd meg nekik szeretetedet. Nekik is áldozatokat kell hozniuk másokért.
Menj békével és szeresd az Istent!

Ray kérdése a Szent Szûzhöz:
Azt kérdeztem azok miatt, akiknek ez fontos lehet:
Kicsi Úrhölgyem, miért mutatkoztál az öt jelenés alkalmával mindig másként?
A mi Anyánk felelete:
“Azért, hogy megmutassam nektek, ugyanaz a személy vagyok, aki századok óta megjelenik. Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás, az Örökké Szûz, az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Anyja, közvetítõ ég és föld között.”

FORRÁS: Ray D. : Égi édesanyánk üzenetei gyermekeinek. Bellevile ’93-’98. EFO kiadó és nyomda.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s