Imádkozzunk

A keresztvetés
+ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.

Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy)
Hiszek Egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)
Ámen.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. (+titok)
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen.
(Az első mondat az angyaltól tanult üdvözlés,
és Erzsébet köszöntése (Lk 1, 28. 42).
Az imádság második fele az Egyház által hozzáfűzött esedezés.)

A Szűzanya kérése az Üdvözlégy imádkozásáról:
(Szeretetláng)
“Az Engem tisztelő imába foglaljátok bele ezt a kérést a következő módon:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
áldott vagy te az asszonyok között
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre
most és halálunk óráján.
Ámen.”
(1962. okt. Szeretetláng Lelki napló)

A Szentháromság dicsőítése (Dicsőség – Kis doxológia)
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.

A fatimai fohász
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!

története:
A fatimai fohász a portugáliai, fatimai Szűz Mária-jelenésekhez kapcsolódik,
ami a 20.század egyik legjelentősebb,
az Egyház által igazoltnak tekintett Szűz Mária-jelenés volt.
A Szűzanya kérte a gyermek látnokokat,
hogy imádkozzák minden tized végén ezt az imát,
az emberiségért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

Melyek az imáink gyümölcsei?

 • Az életünk nehéz szakaszain csak imával lehet sikeresen átmenni!
 • Az ima szükséges a világ megmentéséhez!
 • Akik imádkoznak, és akikért imádkozunk megmenekülnek a legnagyobb rossztól, a pokoltól!
 • Az ima feltartóztatja a Gonosz támadásait, felfedi hazugságait, legyőzi a kisértést,…
 • Imáink által Isten győzelemre segít minket, az ügyeink előbb-utóbb Isten Akarata szerint oldódnak meg.
 • Az ima által Isten megváltoztatja az életünket!
 • Ha tiszta lélekkel, böjtölve és jót cselekedve imádkozunk, Isten  hamarabb teljesíti kéréseinket.
 • Isten az ima által fényt és erőt ad nekünk!
 • Az ima által Isten elűzi a szomorúságot és vigaszt ad.
 • Az imádkozó ember erényes és szent életre jut.
 • Az ima által Isten a bűnösöket megtéríti és az igazaknak állhatatosságot ad.
 • Az imának Égig érő hatalma van.
 • Az ima kulcs, amellyel kinyitjuk a lelkünket Isten előtt és bezárjuk a Gonosz előtt.
 • Minden ima legfőbb feladata, hogy növelje bennünk a szeretetet.
 • Jézus imádkozott kora reggel, késő este, az apostolok kiválasztása előtt, az Olajfák hegyén, a Tábor hegyén sőt a Kereszten is. Jelenleg a Mennyben, az Atya előtt közbenjár az egész emberiségért.
 • Az apostolok Pünkösd előtt kilenc napon át együtt imádkoztak Máriával. Ezután betöltötte őket a Szentlélek, bátrak lettek, megkapták a gyógyítás és szabadítás kegyelmét, a lelkek megkülönböztetésének ajándékát, a vértanúság lelkületét,…
 • Szent István diákonus imádkozott és ezáltal megkapta Istentől a látomás ajándékát, az ellenségszeretet lelkületét és a halál elfogadását.
 • Szent János apostol imádkozott Patmosz szigetén, a számüzetésben is, ezáltal betekinthetett a jövőbe, látta a próbatételeket, látta lelki szemeivel a rossz vesztét és a jó győzelmét,…
 • Imádkozzatok alázattal, egyszerű szavakkal, Istenre hagyatkozással, teljes bizalommal.
 • Tudnotok kell, az imára, az Istennel való párbeszédre, nektek van szükségetek, nem Istennek.
 • Legyen minden nap időd az imára!
 • Ima nélkül az ember, olyan mint a madár szárny nélkül, mint a katona fegyver nélkül.
 • Néhány közmondás: „Imádkozzál és dolgozzál!”, „A jól végzett munka imádság!”
 • Az imádkozó ember házi feladata: „Uram segíts, hogy úgy imádkozzak, hogy Neked tetszően változzon meg az életem”.

Leave a response and help improve reader response. All your responses matter, so say whatever you want. But please refrain from spamming and shameless plugs, as well as excessive use of vulgar language.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s